Ontstekingen

Ontstekingen van de alvleesklier leiden doorgaans voornamelijk tot problemen met de spijsvertering. Dit wordt ook wel pancreatitis genoemd. Denk hierbij aan diarree en een tekort aan insuline. Als meer dan 80% van het pancreas vernietigd is dan kunnen zich belangrijke stoornissen voordoen van de functies van het pancreas. Een ontsteking van het pancreas is het gevolg van aantasting van het weefsel door het eigen spijsverteringssap. Er zijn twee vormen van pancreatitis: de acute en de chronische vorm. Beide vormen kunnen gepaard gaan met veel pijn. Als de pancreatitis langer aanhoudt dan zes maanden dan spreekt men van chronische pancreatitis.

Acute pancreatitis
Bij acute pancreatitis gaat het om een ernstige ontsteking van de alvleesklier. Het gaat hier om een tijdelijke of kortdurende ontsteking. De ontsteking houdt doorgaans enkele weken aan waarna deze tot rust komt. Lees meer over acute pancreatitis.

Chronische pancreatitis
Bij chronische pancreatitis gaat het ook om een ernstige ontsteking van de alvleesklier. Bij de chronische vorm blijft de ontsteking echter langdurig aanwezig of komt steeds terug. Door het chronische karakter van de ontsteking gaat de functie van de alvleesklier steeds verder achteruit. Lees meer over chronische pancreatitis.